Starter kits series WSK


WSK1000 AVR

AVR GSM starter kit
Starter kits серии WSK Х MCU Atmel ATMEGA324PA-20AU
Х GSM/GPRS module SIM900
Х Phone socket TJ4-4P4CM
Х USBB-1J socket
More


WSK1000 MSP

MSP GSM starter kit
Starter kits серии WSK Х MCU TI MSP430F2370IRHA
Х GSM/GPRS module SIM900
Х Phone socket TJ4-4P4CM
Х USBB-1J socket
More


WSK1000 STM

STM GSM starter kit
Starter kits серии WSK Х MCU STM STM8L151K6T6
Х GSM/GPRS module SIM900
Х Phone socket TJ4-4P4CM
Х USBB-1J socket
More